Ce sunt fondurile structurale ?

Fondurile Structurale si de Coeziune (FSC), denumite si Instrumente Structurale, sunt instrumentele financiare prin care Uniunea Europeana actioneaza pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale intre regiuni, in scopul realizarii coeziunii economice si sociale.

Regulile generale privind Fondurile Structurale si de Coeziune sunt stabilite prin Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. 1083/2006 din iulie 2006, care defineste regulile generale privind Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune.

In termeni financiari, aceste instrumente ocupa al doilea loc ca pondere in bugetul Uniunii Europene, destinat politicilor europene. Acestea cuprind:

 • Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), reglementat prin Regulamentul nr.
  1080/2006 al Consiliului Uniunii Europene si al Parlamentului European, care sustine dezvoltarea economica durabila la nivel regional si local prin mobilizarea capacitatilor locale si diversificarea structurilor economice in domenii precum cercetare si dezvoltare tehnologica, inovare si antreprenoriat, societatea informationala, IMM-uri, protectia mediului, turism, energie;
 • Fondul Social European (FSE), reglementat prin Regulamentul nr.
  1081/2006 al Consiliului Uniunii Europene si al Parlamentului European, fond care contribuie la sporirea adaptabilitatii fortei de munca si a intreprinderilor, cresterea accesului pe piata fortei de munca, prevenirea somajului, prelungirea vietii active si cresterea gradului de participare pe piata muncii a femeilor si imigrantilor, sprijinirea incluziunii sociale a persoanelor dezavantajate si combaterea discriminarii
 • Fondul de Coeziune, reglementat prin Regulamentul nr.
  1084/2006 al Consiliului Uniunii Europene, prin care se finanteaza proiecte in domeniul protectiei mediului si retelelor de transport transeuropene, proiecte in domeniul dezvoltarii durabile precum si proiecte care vizeaza imbunatatirea managementului traficului aerian si rutier, modernizarea transportului urban, dezvoltarea si modernizarea transportului multimodal.

  Impreuna, aceste trei fonduri sunt cunoscute sub denumirea de Instrumente Structurale.
 •  

  Surse: Ministerul Integrarii Europene, Ministerul Finantelor Publice