Stimată Doamnă,

Stimate Domnule


ASOCIAŢIA PROMOVAREA ŞI IMPLEMENTAREA TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIEI, în calitate de beneficiar al proiectului de grant Promovarea culturii antreprenoriale în domeniul turismului din regiunea Oltenia, prin iniţierea în antreprenoriatul inteligent, desfasoara mai multe activitaţi de informare şi publicitate, destinate îmbunataţirii comunicării cu actorii regionali, în general si cu potenţialii solicitanţi interesaţi de dobândirea unor noi cunostinţe legate de tehnologia informaţiei şi comunicaţiei.

Proiectul de grant mai sus menţionat, este finanţat din Fondul Social European, în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Realizarea unui studiu pentru evaluarea gradului şi nevoilor de informare în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiei, este una dintre acţiunile importante, prevazută în programul proiectului nostru şi urmăreşte evaluarea nivelului de informare, dar şi a nevoilor de comunicare a potenţialilor beneficiari.

Pentru realizarea acestui obiectiv, APITIC vă solicită sprijinul prin participarea d-voastră la acest studiu şi prin furnizarea unor răspunsuri punctuale, sincere şi obiective, necesare stabilirii nevoii de pregatire în domeniul tehnologiei informaţiei si comunicaţiei.

Studiul va fi realizat prin intermediul unui chestionar, ataşat prezentului mesaj, care ne va ajuta la stabilirea tipului şi conţinutul optim al activitatilor ce urmeaza a fi desfaşurate în cadrul proiectului nostru.

Pe baza analizei răspunsurilor primite de la d-voastră, se vor selecta 100 de persoane ce vor fi incluse, fara nici o taxa, în programul nostru de pregatire, care se va desfasura online. Programl de pregatire se finalizeaza prin susţinerea examenelor de promovare. Celor care promoveaza toate examenele, li se va elibera o diplomă - AIT – Antreprenoriat Informatizat în Turism. Această diplomă, este recunoscută de Ministerul Muncii, şi se fac demersuri pentru a fi recunoscută şi de Ministerul Turismului.

Vă mulţumim pentru sprijinul acordat!Datele cu caracter personal, ce sunt solicitate de noi, vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, transpusa prin Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice, transpusa prin Legea nr. 506/2004.Campurile cu * sunt obligatorii.Categorie de varsta *Sex *

Nivelul studiilor *

Denumirea firmei unde lucrati si adresa acesteia:
Functia ocupata:
Departamentul unde lucrati si vechimea in cadrul acestuia:
Activitatea pe care o desfasurati in cadrul departamentului:
1. Va rugam precizati programele de instruire urmate in ultimii 2 ani:2. Va rugam sa alegeti domeniile/temele de instruire care considerati ca v-ar fi de folos in viitor, pentru indeplinirea in conditii optime a sarcinilor de lucru. Acordati o nota de la 1 la 5 (1 = dezinteres total, 5 = de foarte mare interes) in functie de importanta domeniului de instruire:
Bazele contabilitatii informatizate
Informare si comunicare pe Internet
Management financiar
Managementul informatizat al resurselor umane
Schimb de bune practici in domeniul turismului
Managementul afacerilor in turism
Tehnici de comunicare si negociere in afaceri
Managementul calitatii
Modalitati de finantare a ideiilor de afaceri
Altele, va rugam mentionati:3. Care din modalitatile de instruire de mai jos vi se par cele mai adecvate? (bifati casuta corespunzatoare situatiei care va convine)

Instruire traditionala
e-Learning
Instruire interna (traineri din companie)
Instruire prin simulare
Instruire la distanta
Instruire practica
Instruire externa (traineri din afara companiei)

Altele, va rugam mentionati:4. Va rugam sa precizati acele aspecte din pregatirea dvs. profesionala pe care simtiti nevoia sa le perfectionati (fie din nevoi practice, fie din dorinta de improspatare/actualizare a cunostintelor).5. In ce domenii ati dori sa va instruiti in viitorul apropiat? (bifati casuta corespunzatoare situatiei care va convine)

Tehnologia Informatiei si Comunicatiei
Vinzari
Comunicare
Limbi straine
Marketing
Negociere
Conducere/management

Alt domeniu (va rugam specificati):6. Pe o scara de la 1 la 10, in care 1 inseamna "nu cunosc nimic despre implicatiile Tehnologiei Informatiei si Comunicatiei in afaceri", iar 10 inseamna "cunosc foarte bine implicatiile Tehnologiei Informatiei si Comunicatiei in afaceri", unde considerati ca v-ati putea pozitiona?
7. Acordati note de la 1 la 10, importantei pe care considerati ca o are Tehnologia Informatiei si Comunicatiei, in urmatoarele domenii (1 - fara importanta, 10 - importanta maxima).
Contabilitate:

Informare:

Resurse umane:

Promovare:

Management:

Comunicare:

Instruire:
8. Cum va apreciati nivelul de cunoastere in utilizarea produselor software de mai jos? (click pe situatia care va convine)
Microsoft WordMicrosoft ExcelMicrosoft PowerpointMicrosoft AccessInternet (informare si comunicare)


9. Ce produse software utilizati in societatea dvs. si cum apreciati gradul lor de cunoastere de catre dvs.?


10. Pentru care dintre activitatile desfasurate in cadrul societatii dvs. dispuneti de programe informatice? (bifati casuta corespunzatoare situatiei care va convine)

Contabilitate
Resurse umane
Comunicare
Promovare
Management
Instruire(formare)
Informare
Nu stiu11. Care dintre urmatoarele modalitati de promovare a ofertei turistice sunt preponderent utilizate in cadrul firmei dvs? (bifati casuta corespunzatoare situatiei care va convine)

Radio/Tv
Presa scrisa
Pliante/Postere/Bannere
Internet
Tirguri specializate
Altele12. In situatia in care nu aveti inca o afacere in domeniul turismului, care este orizontul de timp in care apreciati ca veti demara o astfel de afacere? (click pe situatia care va convine)


13. Ce rol apreciati ca joaca, in general, utilizareaTehnologiei Informatiei si Comunicatiei, in succesul unei afaceri? (click pe situatia care va convine)


14. Cum apreciati utilitatea cunostiintelor in domeniul Tehnologiei Informatiei si Comunicatiei in pregatirea dvs., pentru demararea unei afaceri in domeniul turismului? (click pe situatia care va convine)